“Kontakt jest możliwy tylko wtedy, gdy jest dostępne dla niego wsparcie.”

-Laura Perls

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt, pedagożką. Współpracuję z legnicką Fundacją Raduga jako psychoterapeutka młodzieży i dorosłych oraz kierowniczka poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Jestem na liście rekomendowanych terapeutów i terapeutek Kampanii Przeciw Homofobii.

W gabinecie pracuję z dorosłymi i młodzieżą 15+. Tematy szczególnie mi bliskie to m. in.:

 • problemy z wyznaczaniem granic,
 • perfekcjonizm,
 • poczucie braku sprawczości,
 • trudności w relacjach,
 • lęki, ataki paniki,
 • niska samoocena,
 • przeciążenie obowiązkami,
 • brak kierunku w życiu.

Czerpiąc z pedagogicznego doświadczenia prowadzę konsultacje wychowawcze dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W pracy terapeutycznej kieruję się zapisami zawartymi w Kodeksie Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. W celu utrzymania wysokiej jakości oferowanej pomocy swoją pracę poddaję regularnej superwizji grupowej oraz indywidualnej.

selective focus photography of scrabble pride on white and multicolored background

Wsparcie LGBTQ+

Ważną częścią mojej pracy jako terapeutki jest działanie na rzecz osób ze społeczności LGBTQ+ i ich rodzin. Obszary, w których wspieram osoby queer to m.in.:

 • radzenie sobie ze stresem mniejszościowym,
 • eksplorowanie orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej,
 • wsparcie i psychoedukacja rodziców/opiekunów osób LGBTQ+,
 • przygotowanie do coming outu,
 • radzenie sobie z dysforią płciową,
 • brak akceptacji dla swojej orientacji psychoseksualnej i/lub tożsamości płciowej.