“Kontakt jest możliwy tylko wtedy, gdy jest dostępne dla niego wsparcie.”

-Laura Perls

Psychoterapia Gestalt

Szukanie terapeuty lub terapeutki może być niełatwym zadaniem. Jest wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę. Jeden z nich to nurt psychoterapii, w którym osoba pracuje. Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem terapii w nurcie Gestalt, oto jej charakterystyczne cechy.

Relacja terapeutyczna

Leczącym czynnikiem w psychoterapii Gestalt jest autentyczna, żywa relacja terapeutyczna. Istotne jest, że w relacji tej klient(ka) i terapeut(k)a spotykają się jako pełnowartościowe jednostki – żadna z nich nie jest lepsza ani gorsza od drugiej.

Zdjęcie przedstawiające zbliżenie na scenę z gabinetu psychoterapii.

Rola terapeuty_tki

Terapeut(ka) jest osobą towarzyszącą klientowi/klientce w procesie terapeutycznym odrzucając rolę eksperta. Atmosfera akceptacji i otwartości sprzyja poszerzaniu świadomości własnych stylów wchodzenia w relacje, zasobów oraz ograniczeń, które stanowią przeszkodę w realizowaniu swojego pełnego potencjału.

Zdjęcie przedstawiające neon z napisem "Life is now".

Bycie w “tu i teraz”

Podejście Gestalt skupia się na emocjach, myślach i odczuciach z ciała pojawiających się w “tu i teraz”. Nie znaczy to, że w psychoterapii Gestalt nie można zajmować się przeszłością. Problemy z przeszłości psychoterapia Gestalt bada jako “niedomknięte figury”, które wpływają na aktualne doświadczenia klientek i klientów.

Ciało drogowskazem

W nurcie Gestalt człowiek postrzegany jest holistycznie – emocje i odczucia z ciała są równie ważne, jak myśli i przekonania. Terapia Gestalt dąży do integracji tych trzech obszarów. Dlatego terapeuci i terapeutki Gestalt często sięgają do pracy z ciałem, którego głos jest najczęściej pomijany w zachodniej kulturze.