“Kontakt jest możliwy tylko wtedy, gdy jest dostępne dla niego wsparcie.”

-Laura Perls

Oferta i cennik

Wsparcie psychologiczne

Jest to forma krótkoterminowej pomocy (3-6 miesięcy) dla osób, które nie chcą lub nie mają zasobów, aby angażować się w długotrwały proces terapeutyczny. Wsparcie psychologiczne może być odpowiednie w sytuacji zmian w życiu (np. urodzenia się dziecka, choroby w rodzinie, utraty pracy, rozstania z bliską osobą, wyprowadzki z domu rodzinnego) lub gdy Klient(ka) chce polepszyć funkcjonowanie w obrębie jednego wybranego obszaru w życiu (np. w pracy, relacji partnerskiej, w radzeniu sobie ze stresem itp.). Jego celem jest stworzenie przestrzeni na przeżywanie trudnych emocji i asymilowanie zmian w bezpiecznym i wspierającym miejscu. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Psychoterapia indywidualna

Od wsparcia psychologicznego psychoterapia różni się czasem trwania oraz głębokością poruszanych tematów. Z reguły jest to długotrwały proces, podczas którego można przyjrzeć się powtarzającym się schematom i zidentyfikować niedomknięte sprawy z przeszłości, które nadal wpływają na różne obszary życia Klienta lub Klientki. Leczącym czynnikiem jest bezpieczna, akceptująca relacja terapeutyczna. Wskazaniem do podjęcia psychoterapii jest zarówno diagnoza psychiatryczna (np. depresji, zaburzeń lękowych), jak i zwyczajna chęć poprawy swojego życia, poznania siebie, polepszenia relacji z innymi. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Konsultacje wychowawcze

Konsultacje wychowawcze dedykuję rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którzy pragną rozwiać swoje wątpliwości dotyczące procesu wychowania. Przykładowe kwestie, którym możemy się razem przyjrzeć to m.in.: trudności w wyznaczaniu granic, towarzyszenie dziecku w żałobie, niekompatybilne style wychowawcze rodziców/opiekunów czy instrukcja obsługi nastolatków. Konsultacje mają formę od kilku do kilkunastu spotkań zależnie od potrzeb. Zapraszam indywidualnie lub parami.

Psychoedukacja dla rodziców/rodzin osób LGBTQ+

Psychoedukacja dla rodziców i rodzin osób LGBTQ+ ma na celu poszerzenie świadomości na tematy związane z orientacją psychoseksualną oraz tożsamością płciową i dzięki temu polepszenie stosunków w rodzinach osób LGBTQ+. Na psychoedukację zapraszam tych członków rodzin, którzy chcą wspierać swoje bliskie osoby, jednak czują, że nie mają wystarczającej wiedzy lub mają trudność z zaakceptowaniem ich orientacji psychoseksualnej czy tożsamości płciowej. Zapraszam indywidualnie lub parami.

Rezerwacja telefoniczna: 536 302 873. Jeśli nie odbieram, proszę o cierpliwość – oddzwonię.
Płatność za sesję gotówką (w gabinecie, po sesji) lub przelewem (przed sesją).